Publications by date

 1. Radliński Ł., How software development factors influence user satisfaction in meeting business objectives and requirements?, in Software Engineering from Research and Practice Perspectives, Madeyski L., Ochodek M., Eds., Poznań-Warszawa: Nakom, 2014, pp. 101-119.
  PDF
 2. Jurkiewicz J., Kosiuczenko P., Madeyski L., Ochodek M., Orłowski C., Radliński Ł., Recent Polish achievements in Software Engineering, in Software Engineering from Research and Practice Perspectives, Madeyski L., Ochodek M., Eds., Poznań-Warszawa: Nakom, 2014, pp. 15-37.
  PDF
 3. Radliński Ł., An expert-driven Bayesian network model for simulating and predicting software quality, in Proc. Fifth International Conference on Information, Process, and Knowledge Management, Nice, France, 2013, pp. 26-31.
  Go to document
 4. Schulz T., Radliński Ł., Gorges T., Rosenstiel W., Predicting the Flow of Defect Correction Effort using a Bayesian Network Model, Empirical Software Engineering, vol. 18, no. 3, pp. 435-477, 2013.
  Go to document
 5. Radliński Ł., Swacha J., C# or Java? – Analysis of Student Preferences, Studies and Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, vol. 58, pp. 101-113, 2012.
 6. Radliński Ł., Enhancing Bayesian Network Model for Integrated Software Quality Prediction, in Proc. Fourth International Conference on Information, Process, and Knowledge Management, Valencia, 2012, pp. 144-149.
  Go to document PDF
 7. Radliński Ł., Towards expert-based modeling of integrated software quality, Journal of Theoretical and Applied Computer Science, vol. 6, no. 2, pp. 13-26, 2012.
  Go to document
 8. Radliński Ł., Empirical Analysis of the Impact of Requirements Engineering on Software Quality, in Proc. International Working Conference on Requirements Engineering: Foundation for Software Quality, Essen: Springer, 2012, vol. 7195, pp. 232-238.
  Go to document
 9. Livani E., Radliński Ł., Paikari E., Ruhe G., A Hybrid Method for Scenario-Based Effort Re-allocation in Software Projects, in Proc. International Conference on Software Engineering and Applications, Dallas, 2011.
  Go to document
 10. Radliński Ł., A Framework for Integrated Software Quality Prediction using Bayesian Nets, in Proceedings of International Conference on Computational Science and Its Applications (ICCSA 2011), Santander: Springer, 2011, pp. 310-325.
  Go to document
 11. Schulz T., Radliński Ł., Gorges T., Rosenstiel W., Software Process Model using Dynamic Bayesian Networks, in Knowledge Engineering for Software Development Life Cycles: Support Technologies and Applications, Ramachandran M., Ed., Hershey: Information Science Reference, 2011, pp. 289-310.
  Go to document
 12. Radliński Ł., Factors of Software Quality – Analysis of Extended ISBSG Dataset, Foundations of Computing and Decision Studies, vol. 36, no. 3-4, pp. 293-313, 2011.
  PDF
 13. Radliński Ł., Metoda przekształcania planów reakcji na ryzyko w sieci Bayesa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Seria: Studia Informatica, vol. 27, pp. 71-84, 2011.
 14. Radliński Ł., On Generating Bayesian Nets from Small Local Qualitative Data for Software Development Effort and Quality Prediction, Metody Informatyki Stosowanej, vol. 27, no. 2, pp. 121-136, 2011.
  PDF
 15. Radliński Ł., A conceptual Bayesian net model for integrated software quality prediction, Annales UMCS, Informatica, vol. 11, no. 4, pp. 49-60, 2011.
  Go to document
 16. Radliński Ł., Building Bayesian Nets for Software Defect Prediction – A Comparison of Manual, Semi- and Fully-Automated Schemes, in Information Systems Architecture and Technology. New Developments in Web-Age Information Systems, Borzemski L., Grzech A., Świątek J., Wilimowska Z., Eds., Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2010, pp. 321-335.
  PDF
 17. Schulz T., Radliński Ł., Gorges T., Rosenstiel W., Defect Cost Flow Model – A Bayesian Network for Predicting Defect Correction Effort, in Proc. 6th International Conference on Predictive Models in Software Engineering, Timisoara, 2010.
  PDF
 18. Radliński Ł., RRP2BN – A Method for Generating Bayesian Nets from Risk Response Plan, in Project Management. Selected Issues, Szyjewski Z., Swacha J., Eds., Szczecin: Zapol, 2010, pp. 133-154.
  PDF
 19. Fenton N., Hearty P., Neil M., Radliński Ł., Software Project and Quality Modelling Using Bayesian Networks, in Artificial Intelligence Applications for Improved Software Engineering Development: New Prospects, Meziane F., Vadera S., Eds., Hershey-New York: Information Science Reference, 2010, pp. 1-25.
  Go to document
 20. Radliński Ł., Software Development Effort and Quality Prediction Using Bayesian Nets and Small Local Qualitative Data, in Proc. 22nd International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering, Redwood City, CA, 2010, pp. 113-116.
  PDF
 21. Radliński Ł., Integrating Data Sources in a Software Project Risk Assessment Model, Research Papers of Wrocław University of Economics, vol. 133, pp. 103-113, 2010.
 22. Radliński Ł., Ulepszone szacowanie ryzyka w przedsięwzięciach informatycznych z wykorzystaniem sieci Bayesa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Seria: Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, vol. 20, pp. 147-161, 2010.
  PDF
 23. Radliński Ł., Techniki prognozowania nakładów projektowych i jakości oprogramowania w projektach IT, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Seria: Studia Informatica, vol. 26, pp. 119-137, 2010.
 24. Radlinski L., A Survey of Bayesian Net Models for Software Development Effort Prediction, International Journal of Software Engineering and Computing, vol. 2, no. 2, pp. 95-109, 2010.
  PDF
 25. Radlinski L., Hoffmann W., On Predicting Software Development Effort using Machine Learning Techniques and Local Data, International Journal of Software Engineering and Computing, vol. 2, no. 2, pp. 123-136, 2010.
  PDF
 26. Radliński Ł., Przegląd sieci Bayesa do szacowania ryzyka w inżynierii oprogramowania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Seria: Studia Informatica, vol. 21, pp. 119-129, 2009.
 27. Fineman M., Fenton N., Radlinski L., Modelling Project Trade-Off Using Bayesian Networks, in Proc. International Conference on Computational Intelligence and Software Engineering, Wuhan, 2009, pp. 1-4.
  Go to document
 28. Radliński Ł., Przegląd publicznie dostępnych baz danych przedsięwzięć informatycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Seria: Studia Informatica, vol. 22, pp. 107-120, 2009.
 29. Radliński Ł., Predicting Defect Types in Software Projects, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 18, no. 3B, pp. 311-315, 2009.
  PDF
 30. Radliński Ł., Fenton N., Causal Risk Framework for Software Projects, in Information Systems Architecture and Technology. IT Technologies in Knowledge Oriented Management Process, Wilimowska Z., Borzemski L., Grzech A., Świątek J., Eds., Wrocław, Poland: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009, pp. 49-59.
  PDF
 31. Radliński Ł., Fenton N., Neil M., A Learning Bayesian Net for Predicting Number of Software Defects Found in a Sequence of Testing, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 17, no. 3B, pp. 359-364, 2008.
  PDF
 32. Radliński Ł., Fenton N., Marquez D., Estimating Productivity and Defect Rates Based on Environmental Factors, in Information Systems Architecture and Technology: Models of the Organisation’s Risk Management, Wrocław, Poland: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008, pp. 103-113.
  PDF
 33. Radlinski L., Improved Software Project Risk Assessment Using Bayesian Nets, PhD Thesis , Queen Mary, University of London, 2008.
  PDF
 34. Fenton N., Neil M., Marsh W., Hearty P., Radliński Ł., Krause P., On the effectiveness of early life cycle defect prediction with Bayesian Nets, Empirical Software Engineering, vol. 13, no. 5, pp. 499-537, 2008.
  Go to document
 35. Radliński Ł., Fenton N., Neil M., Marquez D., Modelling Prior Productivity and Defect Rates in a Causal Model for Software Project Risk Assessment, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 16, no. 4A, pp. 256-260, 2007.
  PDF
 36. Radliński Ł., Fenton N., Neil M., Marqez D., Improved Decision-Making for Software Managers Using Bayesian Networks, in Proceedings of the 11th IASTED International Conference Software Engineering and Applications, Cambridge, MA, 2007, pp. 13-19.
  Go to document
 37. Radliński Ł., Fenton N., Marquez D., Hearty P., Empirical Analysis of Software Defect Types, in Information Systems Architecture and Technology. Information Technology and Web Engineering: Models, Concepts \& Challenges, Wrocław, Poland: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007, pp. 223-231.
  PDF
 38. Fenton N., Neil M., Marsh W., Hearty P., Radliński Ł., Krause P., Project Data Incorporating Qualitative Factors for Improved Software Defect Prediction, in Proceedings of the Third international Workshop on Predictor Models in Software Engineering. International Conference on Software Engineering, Washington, DC, 2007, p. 2.
  Go to document
 39. Swacha J., Radliński Ł., Bandosz M., Metody udostępniania materiałów dydaktycznych poprzez Internet, in Dydaktyka informatyki i informatyka w dydaktyce, Szczecin, Poland: Printshop, 2006.
 40. Radliński Ł., Modelling Complex Nodes in Bayesian Nets for Software Project Risk Assessment, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 15, no. 4C, pp. 149-152, 2006.
 41. Radliński Ł., Analiza porównawcza modeli jakości oprogramowania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Seria: Studia Informatica, vol. 19, pp. 131-150, 2006.
 42. Fenton N., Radliński Ł., Neil M., Improved Bayesian Networks for Software Project Risk Assessment Using Dynamic Discretisation, in Software Engineering Techniques: Design for Quality, Boston, MA: Springer, 2006, pp. 139-148.
  Go to document PDF
 43. Kolbusz E., Radliński Ł., Systemy informatyczne w e-gospodarce, in Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarce, Kolbusz E., Olejniczak W., Szyjewski Z., Eds., Warsaw, Poland: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005.
 44. Kolbusz E., Cyparska J., Marcinkiewicz J., Radliński Ł., Analiza systemu infomatycznego, in Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarce, Kolbusz E., Olejniczak W., Szyjewski Z., Eds., Warsaw, Poland: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005.
 45. Radliński Ł., Poprawa procesów programowych w małych organizacjach programistycznych, in Informatyka narzędziem współczesnego zarządzania, Warsaw, Poland: Wydawnictwo Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, 2004, pp. 437-446.
 46. Radliński Ł., Software reliability estimation and prediction, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, vol. 1044, pp. 82-90, 2004.
 47. Paczkowski W.M., Radlińska A., Radliński M., Radliński Ł., Quasi-evolutional polyoptymization of a barrel vault spatial truss, in Polioptymalizacja i komputerowe wspomaganie projektowania, Mielno: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004, pp. 144-151.
 48. Badower A., Radlińska A., Radliński M., Radliński Ł., Stochastyczny charakter przekrojów prętów katalogu. Ocena bezpieczeństwa konstrukcji, in Materiały XXII Ogólnopolskiej Konferencji Polioptymalizacja i komputerowe wspomaganie projektowania. Streszczenia, Koszalin-Sarbinowo, 2004.
 49. Paczkowski W.M., Radlińska A., Radliński M., Radliński Ł., Polioptymalizacyjna analiza kratowego przekrycia walcowego, in Trendy naukowe młodzieży akademickiej. Nauki ścisłe, Jankowski K., Ed., Siedlce, Poland: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2004, pp. 105-110.
 50. Radliński Ł., Współczesne metody integracji w systemach informacyjnych zarządzania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Seria: Studia Informatica, vol. 17, 2003.
 51. Radliński Ł., Pomiar jakości oprogramowania – możliwości i ograniczenia, Firma i Rynek, vol. 27-29, pp. 136-139, 2003.
 52. Radliński Ł., Możliwości rozwoju zdalnego nauczania na szczeblu akademickim w Polsce, in Dydaktyka informatyki ekonomicznej – kształcenie dla społeczeństwa informacyjnego, Wrocław, Poland: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2003.
 53. Radliński Ł., Wybrane problemy zapewnienia jakości specyfikacji wymagań użytkowników, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, vol. 896, pp. 69-77, 2003.
 54. Swacha J., Bandosz M., Radliński Ł., Zaawansowane multimedia na stronach WWW, in Materiały konferencyjne – Multimedialne i Sieciowe Systemy Informacyjne, Wrocław, Poland, 2002.
 55. Hoffmann W., Banaś K., Radliński Ł., Tendencje rozwoju biometrycznych metod identyfikacji osób, in Materiały konferencyjne – Multimedialne i Sieciowe Systemy Informacyjne, Wrocław, Poland, 2002.
 56. Bandosz M., Radliński Ł., Swacha J., Methods of usage of the Internet in process of distance education, in Zeszyt Jubileuszowy z okazji 10-lecia Niemieckojęzycznego Potoku Studiów Informatyki Ekonomicznej na Uniwersytecie Szczecińskim, Szczecin, Poland: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2002.
website info
this website is mainly for research purposes and currently the most of its contents is available in English only