Publications by type

For a complete list of publications in chronological order see this page.

Selected international journals

 1. Radliński Ł., The Impact of Data Quality on Software Testing Effort Prediction, Electronics, vol. 12, no. 7, p. 1656, 2023.
  Go to document
 2. Constantinou A.C., Fenton N., Marsh W., Radlinski L., From complex questionnaire and interviewing data to intelligent Bayesian network models for medical decision support, Artificial Intelligence in Medicine, vol. 67, pp. 75-93, 2016.
  Go to document
 3. Schulz T., Radliński Ł., Gorges T., Rosenstiel W., Predicting the Flow of Defect Correction Effort using a Bayesian Network Model, Empirical Software Engineering, vol. 18, no. 3, pp. 435-477, 2013.
  Go to document
 4. Radlinski L., A Survey of Bayesian Net Models for Software Development Effort Prediction, International Journal of Software Engineering and Computing, vol. 2, no. 2, pp. 95-109, 2010.
  PDF
 5. Radlinski L., Hoffmann W., On Predicting Software Development Effort using Machine Learning Techniques and Local Data, International Journal of Software Engineering and Computing, vol. 2, no. 2, pp. 123-136, 2010.
  PDF
 6. Fenton N., Neil M., Marsh W., Hearty P., Radliński Ł., Krause P., On the effectiveness of early life cycle defect prediction with Bayesian Nets, Empirical Software Engineering, vol. 13, no. 5, pp. 499-537, 2008.
  Go to document

Other journals

 1. Radliński Ł., Analysis of factors of software development effort and productivity, Procedia Computer Science, vol. 192, pp. 4790-4799, 2021.
  Go to document
 2. Radlinski L., Stability of user satisfaction prediction in software projects, Procedia Computer Science, vol. 176, no. Proceedings of the 24th International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems, pp. 2394-2403, 2020.
  Go to document
 3. Radliński Ł., Predicting Aggregated User Satisfaction in Software Projects, Foundations of Computing and Decision Sciences, vol. 43, no. 4, pp. 335-357, 2018.
  Go to document
 4. Radliński Ł., Preliminary evaluation of schemes for predicting user satisfaction with the ability of system to meet stated objectives, Journal of Theoretical and Applied Computer Science, vol. 9, no. 2, pp. 32-50, 2015.
  Go to document
 5. Radliński Ł., Towards expert-based modeling of integrated software quality, Journal of Theoretical and Applied Computer Science, vol. 6, no. 2, pp. 13-26, 2012.
  Go to document
 6. Radliński Ł., Swacha J., C# or Java? – Analysis of Student Preferences, Studies and Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, vol. 58, pp. 101-113, 2012.
 7. Radliński Ł., On Generating Bayesian Nets from Small Local Qualitative Data for Software Development Effort and Quality Prediction, Metody Informatyki Stosowanej, vol. 27, no. 2, pp. 121-136, 2011.
  PDF
 8. Radliński Ł., A conceptual Bayesian net model for integrated software quality prediction, Annales UMCS, Informatica, vol. 11, no. 4, pp. 49-60, 2011.
  Go to document
 9. Radliński Ł., Factors of Software Quality – Analysis of Extended ISBSG Dataset, Foundations of Computing and Decision Studies, vol. 36, no. 3-4, pp. 293-313, 2011.
  PDF
 10. Radliński Ł., Ulepszone szacowanie ryzyka w przedsięwzięciach informatycznych z wykorzystaniem sieci Bayesa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Seria: Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, vol. 20, pp. 147-161, 2010.
  PDF
 11. Radliński Ł., Przegląd sieci Bayesa do szacowania ryzyka w inżynierii oprogramowania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Seria: Studia Informatica, vol. 21, pp. 119-129, 2009.
 12. Radliński Ł., Przegląd publicznie dostępnych baz danych przedsięwzięć informatycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Seria: Studia Informatica, vol. 22, pp. 107-120, 2009.
 13. Radliński Ł., Predicting Defect Types in Software Projects, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 18, no. 3B, pp. 311-315, 2009.
  PDF
 14. Radliński Ł., Fenton N., Neil M., A Learning Bayesian Net for Predicting Number of Software Defects Found in a Sequence of Testing, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 17, no. 3B, pp. 359-364, 2008.
  PDF
 15. Radliński Ł., Fenton N., Neil M., Marquez D., Modelling Prior Productivity and Defect Rates in a Causal Model for Software Project Risk Assessment, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 16, no. 4A, pp. 256-260, 2007.
  PDF
 16. Radliński Ł., Analiza porównawcza modeli jakości oprogramowania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Seria: Studia Informatica, vol. 19, pp. 131-150, 2006.
 17. Radliński Ł., Modelling Complex Nodes in Bayesian Nets for Software Project Risk Assessment, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 15, no. 4C, pp. 149-152, 2006.
 18. Radliński Ł., Software reliability estimation and prediction, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, vol. 1044, pp. 82-90, 2004.
 19. Radliński Ł., Wybrane problemy zapewnienia jakości specyfikacji wymagań użytkowników, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, vol. 896, pp. 69-77, 2003.
 20. Radliński Ł., Pomiar jakości oprogramowania – możliwości i ograniczenia, Firma i Rynek, vol. 27-29, pp. 136-139, 2003.
 21. Radliński Ł., Współczesne metody integracji w systemach informacyjnych zarządzania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Seria: Studia Informatica, vol. 17, 2003.

Book chapters

 1. Radliński Ł., How software development factors influence user satisfaction in meeting business objectives and requirements?, in Software Engineering from Research and Practice Perspectives, Madeyski L., Ochodek M., Eds., Poznań-Warszawa: Nakom, 2014, pp. 101-119.
  PDF
 2. Jurkiewicz J., Kosiuczenko P., Madeyski L., Ochodek M., Orłowski C., Radliński Ł., Recent Polish achievements in Software Engineering, in Software Engineering from Research and Practice Perspectives, Madeyski L., Ochodek M., Eds., Poznań-Warszawa: Nakom, 2014, pp. 15-37.
  PDF
 3. Radliński Ł., Empirical Analysis of the Impact of Requirements Engineering on Software Quality, in Proc. International Working Conference on Requirements Engineering: Foundation for Software Quality, Essen: Springer, 2012, vol. 7195, pp. 232-238.
  Go to document
 4. Schulz T., Radliński Ł., Gorges T., Rosenstiel W., Software Process Model using Dynamic Bayesian Networks, in Knowledge Engineering for Software Development Life Cycles: Support Technologies and Applications, Ramachandran M., Ed., Hershey: Information Science Reference, 2011, pp. 289-310.
  Go to document
 5. Radliński Ł., A Framework for Integrated Software Quality Prediction using Bayesian Nets, in Proceedings of International Conference on Computational Science and Its Applications (ICCSA 2011), Santander: Springer, 2011, pp. 310-325.
  Go to document
 6. Radliński Ł., Building Bayesian Nets for Software Defect Prediction – A Comparison of Manual, Semi- and Fully-Automated Schemes, in Information Systems Architecture and Technology. New Developments in Web-Age Information Systems, Borzemski L., Grzech A., Świątek J., Wilimowska Z., Eds., Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2010, pp. 321-335.
  PDF
 7. Fenton N., Hearty P., Neil M., Radliński Ł., Software Project and Quality Modelling Using Bayesian Networks, in Artificial Intelligence Applications for Improved Software Engineering Development: New Prospects, Meziane F., Vadera S., Eds., Hershey-New York: Information Science Reference, 2010, pp. 1-25.
  Go to document
 8. Radliński Ł., Fenton N., Causal Risk Framework for Software Projects, in Information Systems Architecture and Technology. IT Technologies in Knowledge Oriented Management Process, Wilimowska Z., Borzemski L., Grzech A., Świątek J., Eds., Wrocław, Poland: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009, pp. 49-59.
  PDF
 9. Radliński Ł., Fenton N., Marquez D., Estimating Productivity and Defect Rates Based on Environmental Factors, in Information Systems Architecture and Technology: Models of the Organisation’s Risk Management, Wrocław, Poland: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008, pp. 103-113.
  PDF
 10. Radliński Ł., Fenton N., Marquez D., Hearty P., Empirical Analysis of Software Defect Types, in Information Systems Architecture and Technology. Information Technology and Web Engineering: Models, Concepts \& Challenges, Wrocław, Poland: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007, pp. 223-231.
  PDF
 11. Fenton N., Radliński Ł., Neil M., Improved Bayesian Networks for Software Project Risk Assessment Using Dynamic Discretisation, in Software Engineering Techniques: Design for Quality, Boston, MA: Springer, 2006, pp. 139-148.
  Go to document PDF
 12. Swacha J., Radliński Ł., Bandosz M., Metody udostępniania materiałów dydaktycznych poprzez Internet, in Dydaktyka informatyki i informatyka w dydaktyce, Szczecin, Poland: Printshop, 2006.
 13. Kolbusz E., Radliński Ł., Systemy informatyczne w e-gospodarce, in Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarce, Kolbusz E., Olejniczak W., Szyjewski Z., Eds., Warsaw, Poland: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005.
 14. Kolbusz E., Cyparska J., Marcinkiewicz J., Radliński Ł., Analiza systemu infomatycznego, in Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarce, Kolbusz E., Olejniczak W., Szyjewski Z., Eds., Warsaw, Poland: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005.
 15. Radliński Ł., Poprawa procesów programowych w małych organizacjach programistycznych, in Informatyka narzędziem współczesnego zarządzania, Warsaw, Poland: Wydawnictwo Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, 2004, pp. 437-446.
 16. Paczkowski W.M., Radlińska A., Radliński M., Radliński Ł., Quasi-evolutional polyoptymization of a barrel vault spatial truss, in Polioptymalizacja i komputerowe wspomaganie projektowania, Mielno: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004, pp. 144-151.
 17. Paczkowski W.M., Radlińska A., Radliński M., Radliński Ł., Polioptymalizacyjna analiza kratowego przekrycia walcowego, in Trendy naukowe młodzieży akademickiej. Nauki ścisłe, Jankowski K., Ed., Siedlce, Poland: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2004, pp. 105-110.
 18. Radliński Ł., Możliwości rozwoju zdalnego nauczania na szczeblu akademickim w Polsce, in Dydaktyka informatyki ekonomicznej – kształcenie dla społeczeństwa informacyjnego, Wrocław, Poland: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2003.
 19. Bandosz M., Radliński Ł., Swacha J., Methods of usage of the Internet in process of distance education, in Zeszyt Jubileuszowy z okazji 10-lecia Niemieckojęzycznego Potoku Studiów Informatyki Ekonomicznej na Uniwersytecie Szczecińskim, Szczecin, Poland: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2002.

Conference proceedings

 1. Radliński Ł., Predicting User Satisfaction in Software Projects using Machine Learning Techniques, in Proceedings of the 15th International Conference on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering – Volume 1: ENASE, 2020, pp. 374-381.
  Go to document
 2. Radliński Ł., An expert-driven Bayesian network model for simulating and predicting software quality, in Proc. Fifth International Conference on Information, Process, and Knowledge Management, Nice, France, 2013, pp. 26-31.
  Go to document
 3. Radliński Ł., Enhancing Bayesian Network Model for Integrated Software Quality Prediction, in Proc. Fourth International Conference on Information, Process, and Knowledge Management, Valencia, 2012, pp. 144-149.
  Go to document PDF
 4. Livani E., Radliński Ł., Paikari E., Ruhe G., A Hybrid Method for Scenario-Based Effort Re-allocation in Software Projects, in Proc. International Conference on Software Engineering and Applications, Dallas, 2011.
  Go to document
 5. Radliński Ł., Software Development Effort and Quality Prediction Using Bayesian Nets and Small Local Qualitative Data, in Proc. 22nd International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering, Redwood City, CA, 2010, pp. 113-116.
  PDF
 6. Schulz T., Radliński Ł., Gorges T., Rosenstiel W., Defect Cost Flow Model – A Bayesian Network for Predicting Defect Correction Effort, in Proc. 6th International Conference on Predictive Models in Software Engineering, Timisoara, 2010.
  PDF
 7. Fineman M., Fenton N., Radlinski L., Modelling Project Trade-Off Using Bayesian Networks, in Proc. International Conference on Computational Intelligence and Software Engineering, Wuhan, 2009, pp. 1-4.
  Go to document
 8. Radliński Ł., Fenton N., Neil M., Marqez D., Improved Decision-Making for Software Managers Using Bayesian Networks, in Proceedings of the 11th IASTED International Conference Software Engineering and Applications, Cambridge, MA, 2007, pp. 13-19.
  Go to document
 9. Fenton N., Neil M., Marsh W., Hearty P., Radliński Ł., Krause P., Project Data Incorporating Qualitative Factors for Improved Software Defect Prediction, in Proceedings of the Third international Workshop on Predictor Models in Software Engineering. International Conference on Software Engineering, Washington, DC, 2007, p. 2.
  Go to document
 10. Badower A., Radlińska A., Radliński M., Radliński Ł., Stochastyczny charakter przekrojów prętów katalogu. Ocena bezpieczeństwa konstrukcji, in Materiały XXII Ogólnopolskiej Konferencji Polioptymalizacja i komputerowe wspomaganie projektowania. Streszczenia, Koszalin-Sarbinowo, 2004.
 11. Hoffmann W., Banaś K., Radliński Ł., Tendencje rozwoju biometrycznych metod identyfikacji osób, in Materiały konferencyjne – Multimedialne i Sieciowe Systemy Informacyjne, Wrocław, Poland, 2002.
 12. Swacha J., Bandosz M., Radliński Ł., Zaawansowane multimedia na stronach WWW, in Materiały konferencyjne – Multimedialne i Sieciowe Systemy Informacyjne, Wrocław, Poland, 2002.

Other

 1. Radlinski L., Improved Software Project Risk Assessment Using Bayesian Nets, PhD Thesis , Queen Mary, University of London, 2008.
  PDF
website info
this website is mainly for research purposes and currently the most of its contents is available in English only